Beoordelen meer- / minderwerk

Meer- / minderwerk onstaat door verschillen in contractstukken en de daadwerkelijke uitvoering. BTAS helpt u bij het beoordelen van het meer- / minderwerk en of de daarbij behorende bedragen terecht zijn.

© Copyright 2013 - BTAS | Bouw Teken- Adviesburo Santing
KvK: 01173918 | Website door Friks Web & Marketing