BRIM-subsidie

is uw rijksmonument geen woonhuis? Maar bijvoorbeeld een boerderij, kerk of molen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Brim-subsidie. Deze vragen wij voor u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na toekenning zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling.

Brim staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhuis in gebruik zijn. Deze regeling heeft een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld voor (in het verleden) herbestemde panden, de-centrale overheden en kerken.

© Copyright 2013 - BTAS | Bouw Teken- Adviesburo Santing
KvK: 01173918 | Website door Friks Web & Marketing